ข่าวทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม
ป.ป.ช.ฟัน 56 ผู้บริหาร-ขรก.ท้องถิ่นใน 22 จังหวัด จงใจไม่ยื่น-ปกปิด-ยื่นทรัพย์สินเท็จ
20/06/2559 12:39:57 เปิดอ่าน : 442        ป.ป.ช.ฟัน 56 ผู้บริหาร-ข้าราชการท้องถิ่นในพื้นที่ 22 จังหวัด ข้อหาจงใจไม่ยื่น-ปกปิด-ยื่นทรัพย์สินเท็จ พบชื่ออดีตคน “เพื่อไทย” โผล่สองราย “เกษม นิมมลรัตน์” อดีต ส.ส.เชียงใหม่ “ธนาธร โล่ห์สุนทร” อดีตผู้ช่วยเลขานุการ รมว.คลัง จงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน
       
       วันนี้ (20 มิ.ย.) มีรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบการปรามการุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ มติชี้มูลความผิดบรรดาผู้บริหารท้องถิ่น-ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่จงใจไม่ยื่น-ปกปิด-ยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ จำนวน 56 ราย ใน 41 จังหวัด และได้ส่งสำนวนให้กับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่ง และห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี
       
       1. จังหวัดนครปฐม จำนวน 4 ราย คือ (1) นายปรีชา เลี้ยงบำรุง รองนายกเทศมนตรีเมืองสามพราน อ.สามพราน จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (2) นายบุญชู อยู่แก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อ.เมืองนครปฐม จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง (3) นายระมัด แถวหมอ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ และตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี ในตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มหาสวัสดิ์ และกรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี ในตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ และ (4) นายอวยชัย กิจเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.สามพราน จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
       
       2. จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ราย คือ นายสุภิญ มณีอินทร์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโคกคราม อ.บางปลาม้า จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
       
       3. จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 5 ราย คือ (1) นายประสาน วิเศษสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ อ.พนมทวน จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (2) นายพิทักษ์ พละศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (3) นายรังสรรค์ เพิ่มพวง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อ.ท่าม่วง จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (4) นายสิทธิภาคดิ์ ทองสัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (5) นายอุเทน ชัชวาลย์นานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตำแหน่ง
       
       4. จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 ราย คือ นายธนกร พิพัฒนบัณฑิตกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตำแหน่ง และจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ กรณีเข้ารับตำแหน่ง
       
       5. จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 6 ราย คือ (1) นายณัฏฐชัย พันธุ์วิเศษ (ชื่อเดิม “เกษม”) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อ.ชุมแสง จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้ว เป็นเวลาหนึ่งปี (2) น.ส.ทิพสุคนธ์ พิลึก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (3) นายธนวัฒน์ กลิ่นหอมอุทิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลา หนึ่งปี (4) นายศุภกร สีสุหร่าย (เดิมชื่อ “สถาพร”) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย อ.ไพศาลี จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (5) นายพีรวัฒน์ จตุพรวัฒนเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก อ.ท่าตะโก จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (6) น.ส.เมษญา บูรพาวัลย์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น น.ส.ปุริมปรัชญ์ บูรพาวัลย์) เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง อ.ตากฟ้า จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
       
       6. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ราย คือ นายประวิทย์ กลิ่นหอม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม อ.อุทัย จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
       
       7. จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 ราย คือ (1) นายเชิดชัย เชยนาค สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (2) นายวิมล มะลิแย้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
       
       8. จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ราย คือ นายสราวุธ ชูทับทิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (สมัยที่ 1) และกรณีเข้ารับตำแหน่ง (สมัยที่ 2)
       
       9. จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ราย คือ นายจักรธัช จันหอม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน อ.สอยดาว จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
       
       10. จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ราย คือ (1) นายรัตนกุล ยอดสิน รองนายกเทศมนตรีตำบลปลักแรด อ.บางระกำ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง (2) นางพัชรา ลิ้มศิริวงษ์ ตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จงใจไม่ยื่น บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
       
       11. จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 ราย คือ น.ส.คุณาหงษ์ ลีศิริโสภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อ.คลองลาน จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
       
       12. จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 ราย คือ นายสูงศักดิ์ มณีสอน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่ง มาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
       
       13. จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 ราย คือ (1) นายสมยศ กัปปะหะ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง (2) นายอุดม กัปปะหะ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่ง
       
       14. จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 ราย คือ (1) นายภาคิณ พันธุพิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (2) นายสนธยา พรหมเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (3) นายอาณา พรหมจ้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง อ.แม่ออน จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (4) นายตา วงค์เวียน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง อ.อมก๋อย จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (5) นายวีนัส สมพานจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ อ.แม่ออน จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
       
       (6) นายสุทัศน์ วรรณรัตน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อ.แม่อาย จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (7) น.ส.สุวพิมพิ์ จันทร์ทิพย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี้ อ.แม่วาง จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (8) นายเกษม นิมมลรัตน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี ในการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กรณีเข้ารับตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี ในการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรณีเข้ารับตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รวม 6 กรณี
       
       15. จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 ราย คือ นายอาคม หาญนอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
       
       16. จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 2 ราย คือ (1) นายสุภี คนขยัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อ.คำชะอี จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (2) นายธนธร ภาดี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
       
       17. จังหวัดหนองคาย จำนวน 3 ราย คือ (1) นายกิตติภพ นามวงศา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง อ.ท่าบ่อ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตำแหน่ง (2) นายสมานมิต มณีทร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (3) นายธนวุฒิ สีหาสาร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อ.เฝ้าไร่ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตำแหน่ง
       
       18. จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 ราย คือ นางณัฐณิชา จันทรสิงหาญ หรือนางศุภณัฏฐ์ จันทรสิงหาญกิจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
       
       19. จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4 ราย คือ (1) นายไพบูลย์ ถนอมสัตย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จงใจปกปิดข้อเท็จจริง ที่ควรแจ้งให้ทราบ ในการยื่นบัญชีแสดงราชการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่ง และจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (2) นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตำแหน่ง (3) นางสุพัตรา สุวะจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน อ.ตระการพืชผล จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (4) นายเตี่ยง อินจำปา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
       
       20. จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ราย คือ (1) นายเจริญ หมัดเหย่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง อ.เกาะลันตา จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (2) นายศรีเภา รุจิพัชรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อ.เกาะลันตา จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
       
       21. จังหวัดระนอง จำนวน 3 ราย คือ (1) นายเสรี ชุมพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด อ.กระบุรี จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (2) นายสมโชค หวานทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อ.ละอุ่น จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี ในตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว และจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (3) นายณรังสรรค์ พรหมสุวรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ อ.กระบุรี จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
       
       22. จังหวัดสตูล จำนวน 4 ราย คือ (1) นายกู้เกียรติ จิเลี่ยง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อ.ละงู จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (2) นายวิวัฒน์ คงแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อ.ละงู จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (3) นายอุสมาน หมีดหรน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ อ.ท่าแพ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (4) นายนรินทร์ สมันตกาญจน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละงู อ.ละงู จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

 

 

ที่มา : manager.co.th

 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ : ป.ป.ช.ฟัน 56 ผู้บริหาร-ขรก.ท้องถิ่นใน 22 จังหวัด จงใจไม่ยื่น-ปกปิด-ยื่นทรัพย์สินเท็จ
กรุณาใช้คำสุภาพ ไม่หมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่หมิ่นประมาท หรือกล่าวร้ายผู้อื่น
 

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ  
:::ข่าวยอดนิยม :::
» ผวาหนัก! คลิปเนตรนารีจับเพื่อนให้ นร.ชายข่มขืนระบาด ผู้ปกครองเร่งส่งต่อ-หาตัว ก่อนลูกหลานเป็นเหยื่อ

» เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนนทบุรี ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงด้วยอาวุธปืนเสียชีวิต จึงประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

» แม่ช็อก! ลูกแทงตัวเองไส้ทะลัก คาดปมพิการท่อนล่าง

» คนร้ายประกบยิงครูพัทลุง เสียชีวิตคาที่

» ลูกเขยควงมีดตามหาเมีย เจอพ่อตายิงดับคาบ้าน

 


Vip77 วีไอพีเจ็ดเจ็ด
Copyright 2015, All Rights Reserved.
Consulting by